facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlarİşçinin fazla Mesai Talebi. PDF Yazdır e-Posta
İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 17 Haziran 2013 08:09

İş Kanunun  41. Maddesinde fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olmayacağı düzenlenmektedir. Ayrıca İş kanununa ilişkin Çalışma Süreleri  Yönetmeliğinin 4. maddesinin 3 . fıkrasında günlük çalışma saati süresi   her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz şeklinde de bir düzenleme mevcuttur. Bir çalışan haftalık normal çalışma süresi olan 45 saati aşması halinde fazla mesai yapmış sayılır.  Çalışanlar yılda 270 saati ve günde  11 saati aşmamak kaydıyla fazla mesai yapabilir. Fazla mesai yapılması ile ilgili olarak ayrıca her senin başında işçiden bu konuda yazılı  beyan alınması gerekmektedir.

Devamını oku...
 
EYLEME KATILAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILABİLİR Mİ? PDF Yazdır e-Posta
İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ tarafından yazıldı.   
Salı, 11 Haziran 2013 16:56

Taksimde gezi parkı ve ağaçların kesilmemesi ile ilgili protesto ve eylemlerin tüm Türkiye’ de yankı uyandırması sonucunda gelişen yürüyüş ve protestoların çalışma hayatına etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır.  Birkaç gencin başlattığı eylem zaman içerisinde halktan çok fazla kişinin katıldığı gece gündüz devam eden protestolara dönüşmüştür. Protestolara pek çok kurumdan ve işyerinde çalışan kişilerde katılmaktadır. 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlükler gereğince herkes özgürce kendi fikrini söyleme hakkına sahiptir. Anayasanın 34 . maddesine göre ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Anayasada düzenlenen  hak neticesinde kanunlara uygun olmak kaydıyla herkes protestolara katılma özgürlüğüne, protesto nedeni ile özgürce fikirlerini belirtmede  serbesttir.

Devamını oku...
 
HİZMET TESPİTİ DAVASI İLE İŞÇİLİK DAVASININ BİRLİKTE GÖRÜLEMEYECEĞİ PDF Yazdır e-Posta
İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ tarafından yazıldı.   
Salı, 11 Haziran 2013 16:12

Hizmet tespiti davası ile işçilik davalarında   temel oluşturan  hakkın ve tarafların  farklı olması nedeniyle söz konusu davaların birlikte açılması mümkün değildir. 

Şöyle ki; 

Hizmet tespit davaları sosyal güvenlik hakkına ilişkin olarak ortaya çıkan , kamu düzenine ilişkin davalardır. Hakim resen  hareket eder. İşçilik  alacaklarına ilişkin  davalar ise kişi iradesine dayalıdır. Bireyler dilerse dava açar , davayı açtıktan sonra vazgeçebilir veya anlaşma yoluna gidebilir, Tarafların belirttiği deliller dışında  delil toplanmaz, hakim re’sen araştırma yapamaz. Ayrıca alacak davalarında SGK’ nın  taraf olması da söz konusu değildir. Her iki davanın yukarıda anlatılan nedenlerle birlikte açılması ve yürütülmesi düşünülemez.

Devamını oku...
 
İŞE İADE DAVASI PDF Yazdır e-Posta
İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ tarafından yazıldı.   
Salı, 11 Haziran 2013 16:33

4857 sayılı iş kanununa göre otuz veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde, işveren   en az altı aylık kıdemi olan bir işçinin belirsiz süreli iş akdini feshederken geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İş akdini feshederken yazılı şekilde sebebini açık olarak belirterek ve geçerli nedene dayanarak feshetmesi gerekmektedir. İşveren kanunda belirtilen yükümlülüklerine uymadan işçiyi işten çıkarırsa , işçinin işe iade davası açması söz konusu olacaktır.

Devamını oku...
 
İŞ HUKUKU ENSTİTÜSÜ 'NDEN İŞ KANUNU EĞİTİMİ PDF Yazdır e-Posta
İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ tarafından yazıldı.   
Salı, 19 Mart 2013 10:10

EĞİTİMİN AMACI: Şirketlerin insan kaynakları departmanları ile personel işleri ile ilgilenen diğer departmanların uygulamada yaşadıkları sorunları çözmek ve eksiklikleri gidermektir.Özellikle yerleşik Yargıtay İçtihatları ve örnekler yoluyla uygulamalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Temel amaç çalışan ve işverenleri İş Kanunu uygulamaları ile ilgili bilgilendirmektir.

EĞİTİMİN PROGRAMI İÇERİĞİ:

Son Güncelleme: Perşembe, 26 Eylül 2013 09:03
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki > Son >>

Sayfa 13 / 32

İş Hukukuyla İlgili Linkler