facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlar6331 ‘DE ŞOK ERTELEME PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 08 Temmuz 2013 00:00
14.06.2013 tarihinde  TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Komisyonlarında kabul edilmiştir.    Öngörülen teklif TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. Bu torba yasa içinde “20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendi” değiştirilmek istenmektedir.
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 42. Maddesi  aşağıdaki gibidir.
MADDE 42- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç: kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren dört yıl sonra,
2) 50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra
Maddenin değişiklik gerekçesi ‘uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi’ olarak gösterilmiştir. Mevcut yasanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl geçmiştir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısı konusunda birçok kişi sertifika almıştır ancak A ve B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzman sayısı yeterli seviyeye çıkamamıştır. Yasanın ilgili maddesinin ertelenmesi yerine, fiilen çalışan ve meslek tecrübesi bulunan iş güvenliği uzmanı sertifikası almış, kişilerin A ve B sınıfı belgeye daha hızlı biçimde sahip olması sağlanmalıdır. Düşünülen ertelemenin A ve B sınıfındaki eksikliği giderme konusunda mevcut düzenlemeler ile herhangi bir fayda sağlamayacağını düşünmekteyiz. Çünkü A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için iş güvenliği uzmanı olarak; belli bir süre çalışma şartı bulunmaktadır. Yaşanan iş kazalarının önüne geçilmesi, işçi sağlığının ve güvenliğinin sağlamasına önem verilmesi ekonomik büyümenin devamı için yapılması gereken bir zorunluluktur.
 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 08 Temmuz 2013 00:00
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu tamamlayıcı yönetmelikler düzenlenmeye ve yayınlanmaya devam ediyor. 2 temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30uncu maddesine istinaden yayınlanmıştır.
Devamını oku...
 
Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Tespiti Ve İşçilik Alacaklarına Etkisi: PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cumartesi, 22 Haziran 2013 08:42

Asıl işveren veya  alt işverenin değişmesi durumunda  iş sözleşmesinin feshi nedeni ile kıdem  tazminatı ile alacağı   sorun oluşturmaktadır. İşçinin bir alt işverende çalışırken alt işverenin değişmesi ve yeni  alt işverende   çalışmaya başlaması durumunda, işçinin işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait  işyerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre hareket etmek gerekecektir.

Devamını oku...
 
Yıllık İzin Ve Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Hakkı PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 08 Temmuz 2013 15:28
4857 İş Kanunu madde 53 yıllık izin süresini ve kimlerin yıllık izin kullanabileceğini düzenler .  Söz konusu düzenlemeye göre - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir- kıdemi en az bir yıl olan çalışanlar yıllık izin ücretine hak kazanırlar.
Yıllık izin süreleri çalışanların kıdemine göre farklılık göstermektedir.  Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört gün beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı gün izin kullandırılır. Bu süreler iş sözleşmesi ve toplu sözleşme ile arttırılabilir ancak azaltılamaz.
Devamını oku...
 
İşçinin fazla Mesai Talebi. PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 17 Haziran 2013 08:09

İş Kanunun  41. Maddesinde fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olmayacağı düzenlenmektedir. Ayrıca İş kanununa ilişkin Çalışma Süreleri  Yönetmeliğinin 4. maddesinin 3 . fıkrasında günlük çalışma saati süresi   her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz şeklinde de bir düzenleme mevcuttur. Bir çalışan haftalık normal çalışma süresi olan 45 saati aşması halinde fazla mesai yapmış sayılır.  Çalışanlar yılda 270 saati ve günde  11 saati aşmamak kaydıyla fazla mesai yapabilir. Fazla mesai yapılması ile ilgili olarak ayrıca her senin başında işçiden bu konuda yazılı  beyan alınması gerekmektedir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki > Son >>

Sayfa 13 - 33

İş Hukukuyla İlgili Linkler