facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız KuruluşlarKişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 08 Temmuz 2013 00:00
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu tamamlayıcı yönetmelikler düzenlenmeye ve yayınlanmaya devam ediyor. 2 temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30uncu maddesine istinaden yayınlanmıştır.
Devamını oku...
 
Yıllık İzin Ve Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Hakkı PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 08 Temmuz 2013 15:28
4857 İş Kanunu madde 53 yıllık izin süresini ve kimlerin yıllık izin kullanabileceğini düzenler .  Söz konusu düzenlemeye göre - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir- kıdemi en az bir yıl olan çalışanlar yıllık izin ücretine hak kazanırlar.
Yıllık izin süreleri çalışanların kıdemine göre farklılık göstermektedir.  Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört gün beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı gün izin kullandırılır. Bu süreler iş sözleşmesi ve toplu sözleşme ile arttırılabilir ancak azaltılamaz.
Devamını oku...
 
İşçinin fazla Mesai Talebi. PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 17 Haziran 2013 08:09

İş Kanunun  41. Maddesinde fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olmayacağı düzenlenmektedir. Ayrıca İş kanununa ilişkin Çalışma Süreleri  Yönetmeliğinin 4. maddesinin 3 . fıkrasında günlük çalışma saati süresi   her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz şeklinde de bir düzenleme mevcuttur. Bir çalışan haftalık normal çalışma süresi olan 45 saati aşması halinde fazla mesai yapmış sayılır.  Çalışanlar yılda 270 saati ve günde  11 saati aşmamak kaydıyla fazla mesai yapabilir. Fazla mesai yapılması ile ilgili olarak ayrıca her senin başında işçiden bu konuda yazılı  beyan alınması gerekmektedir.

Devamını oku...
 
Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Tespiti Ve İşçilik Alacaklarına Etkisi: PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cumartesi, 22 Haziran 2013 08:42

Asıl işveren veya  alt işverenin değişmesi durumunda  iş sözleşmesinin feshi nedeni ile kıdem  tazminatı ile alacağı   sorun oluşturmaktadır. İşçinin bir alt işverende çalışırken alt işverenin değişmesi ve yeni  alt işverende   çalışmaya başlaması durumunda, işçinin işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait  işyerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre hareket etmek gerekecektir.

Devamını oku...
 
EYLEME KATILAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILABİLİR Mİ? PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Salı, 11 Haziran 2013 16:56

Taksimde gezi parkı ve ağaçların kesilmemesi ile ilgili protesto ve eylemlerin tüm Türkiye’ de yankı uyandırması sonucunda gelişen yürüyüş ve protestoların çalışma hayatına etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır.  Birkaç gencin başlattığı eylem zaman içerisinde halktan çok fazla kişinin katıldığı gece gündüz devam eden protestolara dönüşmüştür. Protestolara pek çok kurumdan ve işyerinde çalışan kişilerde katılmaktadır. 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlükler gereğince herkes özgürce kendi fikrini söyleme hakkına sahiptir. Anayasanın 34 . maddesine göre ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Anayasada düzenlenen  hak neticesinde kanunlara uygun olmak kaydıyla herkes protestolara katılma özgürlüğüne, protesto nedeni ile özgürce fikirlerini belirtmede  serbesttir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki > Son >>

Sayfa 13 - 32

İş Hukukuyla İlgili Linkler