facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız KuruluşlarİŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 26 Ağustos 2013 08:18

İş akdini kendi isteği ile sonlandıran işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz , kıdem ve ihbar tazminatlarına da hak kazanamaz.  İşverenin ihbar süresinde işçinin çalışmasını isteme hakkı da mevcuttur. İşçi kendi isteği ile ayrılmak istediğini kendi el yazısı ile sunması  yeterli olacaktır. Hiçbir tazminat hak etmeyen işçi ihbar süresine uygun davranarak ve hakkettiği ücreti de alarak işyerinden ayrılabilecektir. İstifa eden işçi ücreti, hak etmiş  olduğu  fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti dışında bir hak iddia edemeyecektir.

Devamını oku...
 
KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE İŞE İADE TAZMİNATI AYRIMI PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 26 Ağustos 2013 08:14

4857 sayılı iş kanunu  17.  maddesi  iş güvencesi  kapsamında yararlanmayan çalışanların, işverenin iş akdini kötüniyetle feshetmesi halinde işçinin kötüniyet tazminatı isteyebileceğini   madde 18’e göre iş güvencesi kapsamında çalışanların ise işe iade davası  açabileceğini düzenlemiştir.

Devamını oku...
 
KESİNLEŞMİŞ İŞE İADE DAVASINDAN SONRA UYULMASI GEREKEN SÜRELER PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 16 Ağustos 2013 14:36


İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem heyeti ile tespit edilen hallerde işveren işçiyi bir  ay içerisinde işe başlatmak, işçi de kesinleşen mahkeme kararı veya özel hakem kararının kendine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işverene başvurmak durumundadır. İşçi 10 gün içerisinde işe başlamak için müracaat etmezse  işveren tarafından yapılan fesih geçerli fesih sayılır ,işveren sadece geçerli feshin hukuki sonuçları ile sorumlu olur. İşveren de 1 ay içinde işe davet etmez ise mahkeme veya özel hakem heyeti tarafından belirlenmiş tazminatları ödemekle yükümlüdür. (4857 Sayılı iş Kanunu  madde 21)
Devamını oku...
 
KADIN İŞÇİNİN ÇOCUĞUNA BAKMAK İÇİN İSTİFA ETMESİ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 16 Ağustos 2013 14:43

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 1989/11239 E., 1990/2109 K. sayılı kararında çocuğuna bakmak için istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.
Devamını oku...
 
FAZLA MESAİ ÜCRETİ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 26 Temmuz 2013 17:53


Çalışan ve işveren arasında ihtilafa yol açan konulardan birini de   fazla mesai ödemeleri oluşturmaktadır.
İş kanunu ve yasal mevzuatlarda belirlenen normal çalışma saatleri dışında yapılan çalışmalarda çalışanlar fazla mesai ücretine hak kazanırlar.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki > Son >>

Sayfa 13 - 34

İş Hukukuyla İlgili Linkler